ජනාධිපති සම්බන්ධීකරණ ලේකම්ලා කිසිවෙකු පත් නොකරයි.. ජනාධිපති කාර්යාල හැදුනුම්පත පුද්ගලික වැඩවලට තහනම්..

December 30, 2019 at 5:30 pm | lanka C news
ජනාධිපති සම්බන්ධීකරණ ලේකම්ලා කිසිවෙකු පත් නොකරයි.. ජනාධිපති කාර්යාල හැදුනුම්පත පුද්ගලික වැඩවලට තහනම්..

ජනාධිපති කාර්යාලයේ සේවය කරන සියලු නිලධාරින්ට ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙතින් නව නීතිරීති මාලාවක් පණවා ඇත.

ඒ අනුව ජනාධිපති කාර්යාලයේ සේවය කරන ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරීන්ට පමණක් රාජ්‍ය ලාංඡනය සහිතව හඳුනා දීමේ පත් භාවිතා කිරීමට හැකි අතර ජනාධිපති කාර්යාලය හැඳුනුම්පත කිසිම පුද්ගලික කාර්යයකට භාවිත කිරීම තහනම් කර ඇත.

මෙම පියවර ජනාධිපතිවරයා විසින් ගෙන ඇත්තේ ජනාධිපති කාර්යාලයේ නාමය භාවිතා කරමින් සිදුකරන විවිධ වංචා දූෂණ වැළැක්වීම සඳහායි.

මේ අතර ජනාධිපතිවරයා විසින් තමන් වෙනුවෙන් සම්බන්ධීකරණ ලේකම් කිසිවෙකු පත නොකිරීමටද තීරණය කර තිබේ.

466 views

5 Comments to “ජනාධිපති සම්බන්ධීකරණ ලේකම්ලා කිසිවෙකු පත් නොකරයි.. ජනාධිපති කාර්යාල හැදුනුම්පත පුද්ගලික වැඩවලට තහනම්..”

 1. Excellent decision, your Excellency. !

 2. Saman says:

  තිරිවිද හමුදා පඩි වලින් ගසා කන එක සොයාබලන්න

 3. Lalith says:

  Great decision sir. Major conmen like Asoka Wijeratna is still using a ID isaued by parliament in 2012 by then Minister Udhitha Lokubandara to engage in unscrupulous activities. A master crook who keeps posting photos posing with many Ministers and important people. Beware of this crook sir

 4. Lanka says:

  Thank u sir. U are trying to change this corrupted system. Hats off to u. Triple gem bless to my country.

 5. පොඩි බයියා says:

  ඔව් ඔව් ශැංග්‍රිල්ලා අංක2 පටන් ගත්තලු. සිංගප්පූරු සමාගමකට කොළඹ අක්කර 30ක් 99 අවුරුදු බද්දට දෙන්න යනව. යහපාලන ආණ්ඩුවනේ රට විකුණුවෙ. බයියන්ට මරු ආතල්.

Main News