ජාත්‍යන්තරයට පොරොන්දු වූ පරිදි විදෙස් විනිසුරන් සහිත යුද අපරාධ විමසන යාන්ත‍්‍රණය සාදනු..- කැනඩාව ශ‍්‍රී ලංකාවට කියයි..

March 5, 2018 at 8:40 am | lanka C news
ජාත්‍යන්තරයට පොරොන්දු වූ පරිදි විදෙස් විනිසුරන් සහිත යුද අපරාධ විමසන යාන්ත‍්‍රණය සාදනු..- කැනඩාව ශ‍්‍රී ලංකාවට කියයි..

ශ‍්‍රී ලංකාව විසින් ජාත‍්‍යන්තරයට දුන් පොරොන්දුව අනුව විදෙස් විනිසුරුවරුන් හා නීතීඥයන්ගේ සහභාගීත්වයෙන් යුතුව වගවීමේ ක‍්‍රියාවලිය ආරම්බ කල යුතු යයි කැනඩාව සදහන් කරයි.

කැනඩව විසන් මේ බව සදහන් කර ඇත්තේ ජිනීවාහි පැවැත්වෙන එක්සත් ජාතීන්ගේ 37 වන මානව හිමිකම් සමුළුව අමතමිනි.

ශ්‍රී ලංකාවෙ එල්ල වී ඇති මානව හිමිකම් කඩකිරිමේ චෝදනාවලට පිළිතුරු ලබා දිය යුතු යයිද කැනඩාව අවධාරනය කලේය.

යුද්ධයෙන් පීඩා වූ පුද්ගලයින්ගේ සිත් සුවපත් කිරීමට සැබෑ ප්‍රතිසංවිධානයක් ආරම්බ කල යුතු බවත් එම පාර්ශවයන්ගේ විශ්වාසය තහවුරු කිරීමට නිසි පරිදි වගවීමේ ක්‍රියාවලිය නැවත ස්ථාපිත කල යුතු බවත කැනඩා නියෝජිතයා සදහන් කරයි.

87 views

10 Comments to “ජාත්‍යන්තරයට පොරොන්දු වූ පරිදි විදෙස් විනිසුරන් සහිත යුද අපරාධ විමසන යාන්ත‍්‍රණය සාදනු..- කැනඩාව ශ‍්‍රී ලංකාවට කියයි..”

 1. Pal says:

  Who has promised this?
  Who gave the power to make those promises?

  What Tissa Aththanayake revealed is correct?
  If so the case has to be focus on the reality rather than any other and hope our judiciary system will find out.

  • SALMAL says:

   What ? Sri Lanka is not Canada Colony… Mind your own bussiness ..Why supporting LTTE TERRORISM ?
   everyone’s biggest problem is worrying about other people’s bussiness

 2. Manel says:

  Now what is this yahapaalana nadaya saying? Can you Srilankans pardon these traitors? See what they have done to our country. I curse those who voted these greedy bas ..ds to power.

 3. Sunil says:

  Regime Changers headed by the Tamil Diaspora is now very active after feeling the coming back of POHOTTUWA.
  So they need to get these betrayers carry out all anti Srilanka actions ver soon.
  We should chase this Ponil Sira gang as soon as possible.

  All Kapuwath Kola Brothers & Systers…

  Please think that we need a country….

 4. Ranjan says:

  These fellows will tell it is a job done by Mahinda. My3 & Ponil are innocent.

 5. Karu Jayasuriya says:

  බයවෙන්න දෙයක් නැහැ ලෝකය දිනපු ජනාදිපති සහ අගමැටි ඉන්න නිසා.

  • JUDE says:

   There were no Tamils in Malaysia, Singapore, Burma, Ceylon, Mauritius, Guyana, South Africa and other Indian colonies before the Indian Colonial Parasites arrived in those countries under the cover of the British Fire power.
   That is the end of the argument of Indian Colonial Parasites.
   GO TO HELL LTTE TAMIL DIAS PORA IN CANADA …

 6. WMFernando says:

  Canadians don’t know English. Our yahapalana people know English very well, that’s why they say no foreign judges will involve in war crime investigations. Canadians who do not know English have misunderstood and ask for foreign judges.

 7. siddik says:

  LTTE Tamils Kill 110 Muslims at 2 Sri Lankan Mosques KATTANKUDI, in Sri Lanka
  President Sirisena resign and go home

  • Terrence says:

   On recent Canadian prime ministers tour in India, Indian prime minister and the cabinet showed a very indifference to his visit.it was reported that neither the Indian prime minister nor any minister had not come to the airport to receive or welcome him.The reason to show this indifference was the Canadian prime minister had also arranged to meet a terrorist leader Who From Indian point of view was a enemy of Indian people.Do our current political leaders have such spine or guts to do such a thing, to show a such a protest, if the visiting person is doing a wrongful thing which is against the wishes of the majority of people, however powerful the visitor may be?