ජාතික ආණ්ඩු ගිවිසුම ඊයේ සිට අහෝසියි.. දැන් ඇමතිවරුන් 30කට වඩා වැඩිවීම ව්‍යවස්ථා විරෝධීයි..

August 22, 2017 at 12:00 pm | lanka C news
ජාතික ආණ්ඩු ගිවිසුම ඊයේ සිට අහෝසියි.. දැන් ඇමතිවරුන් 30කට වඩා වැඩිවීම ව්‍යවස්ථා විරෝධීයි..

ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව 2015 අගෝස්තු මස පාර්ලිමේන්තුවට රැස්වි එහිදි අග්‍රාමාත්‍යවරයා විසින් ගරු පාර්ලිමේන්තුව වෙත ඉදිරිපත් කල යෝජනාවක් අනුව මැතිවරණයේදි ප්‍රධාන පක්ෂ දෙක ලබාගත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ධූර සංඛ්‍යාව අනුව වසර 2 ක් සඳහා ගිවිසගත් ගිවිසුම අනුව ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට අවසර ලබා ගත්තේය.

ශ්‍රීලංකා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව අනුව:-

46 (1) (අ) අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ මුලු අමාත්‍ය සංඛ්‍යාවෙන් තිහ (30) නොඉක්මිය යුතුය.

(ආ) අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සාමජිකයින් නොවන අමාත්‍යවරුන්ගේ සහ නියෝජ්‍යා අමාත්‍යවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව හතලිහ (40) නොඉක්මිය යුතුය.

(4) (1) වන අනු ව්‍යවස්ථාවේ කුමක් සඳහන් වුවද, පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩිම ආසන සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්නා පිලිගත් දේශපාලන පක්ෂයක් හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම හෝ විසින් ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන අවස්ථාවේ දි අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අමාත්‍යවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සාමජිකයින් නොවන අමාත්‍යවරුන්ගේ සහ නියෝජ්‍යා අමාත්‍යවරුන්ගේ සංඛ්‍යාව ද පාර්ලිමේන්තුව විසින් තීරණය කල යුත්තේ ය.

(5) (4) වන අනු ව්‍යවස්ථාවේ කාර්යය සඳහා ජාතික ආණ්ඩුවක් යනු, පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩිම ආසන සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්නා පිලිගත් දේශපාලන පක්ෂය හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම සහ පාර්ලිමේන්තුවේ අනෙකුත් පිලිගත් දේශපාලන පක්ෂ හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම් එකතුව පිහිටුවන ලබන ආණ්ඩුවක් වන්නේ ය.

ඉහත යෝජනාව වසර 2 ක් සඳහා පාර්ලිමේන්තුවේ අවසරය ලබාගත් අතර එසේ ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට ප්‍රධාන පක්ෂ දෙකේ ලේකම්වරුන් විසින් විසින් එළඹි ගිවිසුම 2017 අගෝස්තු 21 වෙනිදා එනම් ඊයේ අවසන් විය. එහෙත් එම ගිවිසුම පක්ෂ දෙකේ අභිමතය පරිදි දීර්ඝ කිරීමට අවකාශ සලසා ඇතත් මේ වනතුරු එහි දීර්ඝ කිරීමක් නිත්‍යානුකූල සිදු නොවිය.

එමෙන්ම ශ්‍රිලනිප මෛත්‍රී පාර්ශවය පවසනුයේ අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහ ඉවත්කොට ශ්‍රිලනිප අගමැතිවරයෙකු යටතේ අලුත් ආණ්ඩුවක් හදන බවයි. එසේ ශ්‍රිලනිප අගමැතිවරයෙකු යටතේ ආණ්ඩුවක් හදන්නේ නම් ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 46(5) (4) අනුව එය ජාතික ආණ්ඩුවක් නොවන්නේ ය, එයට ප්‍රධාන හේතුව දැනට ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට හැකියාවක් ඇත්තේ පාර්ලිමේන්තුවේ වැඩිම ආසන සංඛ්‍යාවක් ලබා ගන්නා පිලිගත් දේශපාලන පක්ෂය හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම සහ පාර්ලිමේන්තුවේ අනෙකුත් පිලිගත් දේශපාලන පක්ෂ හෝ ස්වාධීන කණ්ඩායම් එකතුව පිහිටුවන ලබන ආණ්ඩුවක් වන්නේ ය යන බැවින් දැනට පාර්ලිමේන්තුවේ බහුතර මන්ත්‍රී ආසන හිමිව ඇත්තේ රනිල් වික්‍රමසිංහගේ නායකත්වය සහිත එක්සත් ජාතික පක්ෂයටයි.

111 views
Main News