ජාතික ආණ්ඩු යෝජනාව කතානායකට බාර දේ.. ඇමති ධුර තවත් වැඩි කරන්න සූදානම්..

February 1, 2019 at 2:10 pm | lanka C news
ජාතික ආණ්ඩු යෝජනාව කතානායකට බාර දේ.. ඇමති ධුර තවත් වැඩි කරන්න සූදානම්..

පාර්ලිමේන්තුවේ ජාතික ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීම සදහා වූ යෝජනාවක් සභානායක ඇමති ලක්‍ෂමන් කිරිඇල්ල මහතා විසින් කතානායක කරු ජයසූරිය මහතා වෙත බාර දී තිබේ.

මෙම යෝජනාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කර සම්මත කර ගැනීමට නියමිතය.

30 සීමාවේ පවතින කැබිනට් අමාත්‍ය ධූර සංඛ්‍යාව තවත් වැඩි කර ගැනීමට මෙයින් ඉඩ ලැබෙයි.

එක්සත් ජාතික පක්‍ෂය හා පාර්ලිමේන්තුව නියෝජනය කරන වෙනත් පක්‍ෂයක් එක්ව මෙම ජාතික ආණ්ඩුව පිහිටුවනු ඇතැයි වාර්තා වෙයි.

63 views
Main News