ජිනීවාදී කොටි මැඩලූ සරත් වීරසේකර හිරු බලයේදී නොදන්නා දේ කියන්න ආ වියන්ගොඩ කණපිට ගහයි..[Video]

September 8, 2017 at 2:10 pm | lanka C news
ජිනීවාදී කොටි මැඩලූ සරත් වීරසේකර හිරු බලයේදී නොදන්නා දේ කියන්න ආ වියන්ගොඩ කණපිට ගහයි..[Video]

ඊයේ හිරු රූපවාහිනියේ පැවති බලය විවාදයේදී ගාමිණී වියන්ගොඩ විසින් ඉදිරිපත් කල අභියෝගයක් එසැනින් ජය ගැනීමට සරත් වීරසේකර සමත් වීමත් සම ඇති වුයේ උණුසුම් තත්වයකි.

209 views