ජීවාන් තොණ්ඩමන්ට ලංකා කම්කරු කොංග‍්‍රසයේ ඉහලම පුටුව දෙයි..

June 17, 2020 at 12:40 pm | lanka C news
ජීවාන් තොණ්ඩමන්ට ලංකා කම්කරු කොංග‍්‍රසයේ ඉහලම පුටුව දෙයි..

ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ මහ ලේකම් ධුරය දිවන්ගත ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතාගේ පුත් ජිවන් තොණ්ඩමන් මහතා වෙත පිරි නැමිමට එම පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩලය (17) දින තිරණය කර ඇත.

හැටන් කොටගල ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රස් පදනම් කාර්යයාලයට එක් රැස් වු එම පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩල සභිකයින් එම පක්ෂයේ මහ ලේකම් ධුරය ජිවන් තොණ්ඩමන් මහතාට ලබා දිමට එක් මතිකව තිරණය කර ඇත.

ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ මෙතෙක් මහ ලේකම් ධුරය දැරු අනුෂා සිවරාජ් මහත්මියට එම පක්ෂයේ උප සභාපති ධුරයක් පිරිනැමිමට දේශපාලන මණ්ඩලය ඒකමතිකව තිරණය කර ඇත.

ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ සභාපති ධුරයට මෙතෙක් කිසිවෙකුත් පත් කර නොමැත.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

267 views
Main News