ඩග්ලස් දේවානන්දාට නව ජාතික ආණ්ඩුවට ආරාධනා කෙරේ… ප‍්‍රබල ඇමති ධුරයක්…

March 24, 2019 at 3:00 pm | lanka C news
ඩග්ලස් දේවානන්දාට නව ජාතික ආණ්ඩුවට ආරාධනා කෙරේ… ප‍්‍රබල ඇමති ධුරයක්…

ඊපීඩීපී පක්ෂයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතාට අලුතින් පිහිටුවන ජාතික ආණ්ඩුවට එක් වීම සඳහා එක්සත් ජාතික පක්ෂය විසින් ආරාධනා කර තිබේ.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ප්‍රබල ඇමැතිවරුන් කිහිපදෙනකු විසින් තමනට මෙසේ ආරාධනා කළ බව ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා සඳහන් කරයි.

ප්‍රබල ඇමැති ධුරයක්ද ලබා දීම සඳහා යෝජනා වූ නමුත් තමන් එම යෝජනාව ප්‍රතික්ෂේප කළ බවද දේවානන්ද මහතා කියා සිටී.

195 views