ඩෙංගුවලින් බේරෙන්න පාසැල් සිසුන්ගේ නිල ඇදුමේ හැඩය-පාට වෙනස් කරයි..

July 16, 2017 at 8:40 am | lanka C news
ඩෙංගුවලින් බේරෙන්න පාසැල් සිසුන්ගේ නිල ඇදුමේ හැඩය-පාට වෙනස් කරයි..

පාසැල් සිසුන් ඩෙංගු වසංගතයෙන් ආරක්‍ෂා වීම සදහා නිල ඇඳුම් වෙනස් කිරීම සම්බන්ධන උපදෙස් විදුහල්පතිවරුන්ට අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශය විසින් නිකුත් කර ඇත.

ඒ අනුව සිසුනට ශරීරයම ආවරණය වන ලෙස දිග කලිසමක් සමග ටීෂර්ටයක් හෝ අත්දිග කමිසයක් භාවිතා කල හැකි අතර විදුහල්පතිවරුනට ඇඳුමේ වර්ණය තීරණය කරන බලය පවරා තිබේ.

එසේම සිසුන්ට සිරුරේ පැඟිරි තෙල් ආදී මදුරු විකර්ශක ද්‍රව්‍ය ආලේප කිරීමට උනන්දු කරවන ලෙසත් දන්වා ඇත.

94 views