ඩෙංගු-කුණු නිසා ආර්ථිකය කඩා වැටිලා.. පුලුවන් තරම් මිනිස්සු අත්අඩජගුවට ගන්න.. දඩ ගහන්න.. දිනපතා වාර්තාවක් ඕනෑ..- චම්පික පංචවිද ක‍්‍රමයට එකාධිපතියෙක් වෙයි

July 25, 2017 at 6:32 am | lanka C news
ඩෙංගු-කුණු නිසා ආර්ථිකය කඩා වැටිලා.. පුලුවන් තරම් මිනිස්සු අත්අඩජගුවට ගන්න.. දඩ ගහන්න.. දිනපතා වාර්තාවක් ඕනෑ..- චම්පික පංචවිද ක‍්‍රමයට එකාධිපතියෙක් වෙයි

කුණු ඉවත් කිරීම සඳහා නව ක්‍රමයක් මෙගා පොලිසි අමාත්‍ය චම්පික රණවක අමාත්‍යවරයා විසින් ශ්‍රීලංකා පොලිසිය හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය හරහා දියත් කොට ඇත. ඒ උදේ සිට හවස දක්වා පුලුවන් තරම් ජනතාව පොලිසිය හරහා අත් අඩංගුවට ගැනීම හා දඩ ගැසිමයි.

ඊට අමතරව අගෝස්තු 1 වෙනිදා සිට කුණු ඉවත් කිරීමේ රාජකාරි සඳහා යුදහමුදාවත් යොදවනවා යැයි අමාත්‍ය චම්පික රණවක ප්‍රකාශ කොට ඇති බැව් වාර්තා වේ.

කොළඹ හා අවට ජීවත්වන ජනතාවට මෙසේ සිදුව ඇත්තේ, කුණු ඉවත් කිරිම සඳහා නිසියාකාරව වැඩපිළිවෙළක් හදුන්වා නොදෙමින් ඒ සඳහා වගකීම ඇති රටේ සියලුම පලාත් පාලන ආයතනයකන් අක්‍රීය කරමින් රජයේ ගෙන යන අදුර දර්ශි වැඩපිළිවෙළ නිසාය.

එමෙන්ම කුණු ප්‍රශ්නයට සහ සීඝ්‍රයෙන් ඉහළ යන ඩෙංගු වසන්ගතයෙන් විපතට පත් ජනතාවට රජයේ බදු පිට බදු ගසන යුගයේ තවත් දඩ සහ අත් අඩංගුවට ගැනීම හරහා දැඩි පීඩනයක් එල්ල කරන කතාවක් මෑතකදී අමාත්‍ය චම්පික රණවක මහතා ශ්‍රීලංකා පොලිසිය හා පලාත් පාලන නිලධාරින් අමතා ප්‍රකාශ කලේය.

45 views