ඩොලරය හමුවේ රුපියල වාර්තාවක් තබමින් මස්තබාල්දු වෙයි..

August 25, 2018 at 8:40 am | lanka C news
ඩොලරය හමුවේ රුපියල වාර්තාවක් තබමින් මස්තබාල්දු වෙයි..

ශ‍්‍රී ලංකා ඉතිහාසයේ මුල් වරට ශ‍්‍රී ලංකා රුපියල ඇමරිකානු ඩොලරය හමුවේ රුපියල් 162 සීමාව ඉක්මවීය.

ඊයේ මුල්‍ය වෙලදපල කටයුතු නිම වෙද්දී සටහන් වූයේ ඇමරිකානු ඩොලරයක ගැණුම් මිල රුපියල් 158.91ක් හා විකිණුම් මිල 162.11ක් ලෙසත්ය.

192 views