ඩොලර්වලින් බිල් ගෙවුවොත් වට්ටම්…

August 10, 2022 at 6:20 pm | lanka C news
ඩොලර්වලින් බිල් ගෙවුවොත් වට්ටම්…

විදුලි බිල්පත් ගෙවීමේ දී ඩොලර් වලින් ගෙවීම් සිදු කරන්නේ නම් ඒ සඳහා සියයට 1.5 ක වට්ටමක් ලබා දීම සඳහා අනුමැතිය ලැබී තිබේ.

මහජන උපයෝගීතා කොමිසම විසින් මෙම අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

එමෙන්ම පාරිභෝගික ඇප තැන්පතු සඳහා පොලී ගෙවීම ද ක්‍රියාත්මක කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

10,447 views

5 Comments to “ඩොලර්වලින් බිල් ගෙවුවොත් වට්ටම්…”

 1. Gangabadaya says:

  රාජ්‍ය,පුද්ගලික මෙන්ම දේශපාලකයන්ට අයත් සියළුම ආයතන බිල් නොගෙවන්නේ නම් ,විදුලිය විසන්ධි කළ යුතුයි .සාමාන්‍ය ජනතාවට මෙන්ම ඔවුන්‍ටත් නීතිය ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි.

 2. Adhikari says:

  ඔච්චර දගලන්නෙ රුපියල අවලන්ගු කරල ඩොලර් වලට හරපල්ලකො රටෙ භවිතවෙන මුදල. වෑඩෙ ඉවරඉනෙ

 3. Left voters says:

  Increasing of CEB tariff rates is very unreasonable. When compared to neighbouring countries in South east Asia , our rates are the highest. Why ordinary people are suffering like this. Government should realise that all the prices of goods and services are increasing now due to this unjustified increase. These CEB engineers are useless , they have not suggested any alternative to the increasing cost of electricity. In Sri Lanka solar energy is a some solution for this debacle but respective Governments and CEB have not suggested any viable projects to cushion the increasing cost of electricity using renewable energy sources.

  Sent from my iPad

  • Gangabadaya says:

   THIS IS AN UNBEARABLE IINCREASE AT A DIFFICULT TIMES.
   “First make a full clean up entire C.E B and send those rascals and looters home who are looting public money along with the destructive trade union activists.
   HOLD UP OVERTIME PAYMENT FOR THE TIME BEING.
   Make a complete cut down on the unwanted expenditures.
   ……………Then at least make up our mind to pay the bill..

 4. ''සාටක බල්ලන් විසින් රාඡ්‍යයේ සුරාකනළද මුදල් වහාම හාන්ඩාගාරයට ! says:

  බොරතෙල් වලින් ගසාකන ඩීසල් බළාගාර මාපියාව මෙහෙයවනා ”සක්කිළි වඩිග වානරයා වංචනික ‘නාකි නීළකාශ හොරා අරගළයට පහරදුන් වසළ මුසළයන් මරා නා මළ බෑ සිළ ගෝටා වහාම අත්අඩංගුවට ගනු! රඡපක සාටක බල්ලන් වහා සිරගතකරනු!
  ”නමල චිචී යෝශිත යන සාටක බල්ලන්ගේ කොම්පැනි තුලින් සිදුකරනා අධික මිළ බොරතෙල් මිළදීගැනීම් වහා නවතනු!
  සාටක බල්ලන්ගේ ඩිසල් බලාගාරමාපියාවේ දූශණ වංචා විදුළිබිලෙන් අයකරගැනීම වහා නවතනු!
  රැසියානු රාඡ්‍යය ප්‍රධානය කරනා සහනදායි බොරතෙල් සඳහා වහා ගිවිසුම්ගතවනු!

  සුනාමි මුදල් ගසාකෑ බොරතෙල් මාපියාවේ වනචාරී මරා ගුටා නා මළ බෑ සිළ ඇතුළු සමස්ථ සාටක බල්ලන් වහා සිරගත කිරීමට, සොරාකනළද ධනස්ඛන්ධය අත්පත්කරගැනීමට වහා ක්‍රීයාත්මක වනු!
  ”සාටක බල්ලන් විසින් රාඡ්‍යයේ සුරාකනළද මුදල් වහාම හාන්ඩාගාරයට ලබාගැනීම වහාම ආරම්භකර කිරියාත්මක කරනු!

Main News