තවත් ආසාදිතයන් 2327ක්…

June 18, 2021 at 9:53 pm | lanka C news
තවත් ආසාදිතයන් 2327ක්…

තවත් කොරෝනා ආසාදිතයින් 767ක් වාර්තා වීමත් සමග අද හදුනාගත් ආසාදිතයන් ගණන 2327 දක්ව ඉහල යයි.

ඒ සමඟ ශ්‍රී ලංකාවෙන් මෙතෙක හඳුනාගත් සමස්ත ආසාදිතයින් ගණන 235380
කි.

2,042 views