තවත් ප‍්‍රධාන ආයතනයක සභාපතිවරයෙක් ඉල්ලා අස්වෙයි…

September 15, 2021 at 8:46 am | lanka C news
තවත් ප‍්‍රධාන ආයතනයක සභාපතිවරයෙක් ඉල්ලා අස්වෙයි…

ආචාර්ය ජටාල් මාන්නපෙරුම මහතා වී අලෙවි මණ්ඩලයේ සභාපති ධුරයෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ.

ඊයේ දිනයේ ඔහු එම ධුරයෙන් ඉල්ලා අස් වී ඇති බව ආරංචි මාර්ග තහවුරු කරයි.

පෞද්ගලික හේතුවක් මත ඔහු සිය ධූරයෙන් ඉල්ලා අස් වූ බව දැනුම් දී තිබේ.

ඔහු සභාපති ධුරයේ වැඩ භාර ගත්තේ නව රජය 2019 වසරේ බලයට පත්වීමත් සමඟයි.

49,051 views

12 Comments to “තවත් ප‍්‍රධාන ආයතනයක සභාපතිවරයෙක් ඉල්ලා අස්වෙයි…”

  1. GulSiri Lal Nanda says:

    Why is that many high post people are resinghe ? It shows our Economy has gone to depth crisis. Leaders lost New Road Map of revilization of New Path of growth Economies has no future ….? We have shifted New Ideology of National Economy depend of our own efforts. That Road not so smooth. It has hardship for whole nation. But we can overcome step by step.

  2. GulSiri Lal Nanda says:

    Why is that many high post people are resinghe ? It shows our Economy has gone to depth crisis. Leaders lost New Road Map of revilization of New Path of growth Economies has no future ….? We have shifted to New Ideology of National Economy depend of our own efforts. That Road not so smooth. It has hardship for whole nation. But we can overcome step by step not by individually but as collectively. The Division has no place in Democracy in an Islanders,but only pool of nation together can overcome.

Leave a Comment

Main News