තානාපතිවරුන් 30ක් ධුරයෙන් නෙරපයි… වහා ලංකාවට කැදවයි..

December 6, 2019 at 8:40 am | lanka C news
තානාපතිවරුන් 30ක් ධුරයෙන් නෙරපයි… වහා ලංකාවට කැදවයි..

දේශපාලන හිතවත්කම් ශ‍්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරමින් මත පත් කරනු ලැබ ඇති තිස් දෙනකු වහා එම ධුරයන්ගෙන් ඉවත් කිරීමට තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව විදේශ අමාත්‍යංශය විසින් දැනටමත් එම පිරිසට නැවත ශ‍්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන ලෙස දන්වා තිබේ.

මෙම පිරිස පැවති රජය විසින් පත් කර ඇත්තේ දේශපාලන හිතවත්කම් මත යයි චෝදනා එල්ල වන අතර ඔවුන් තම රාජකාරිය නිසි ලෙස සිදු කලේදැයි පරීක්‍ෂණයක් සිදු කිරීමට නියමිතව ඇත.

එම රටවල්වලට නව තානාපතිවරුන් ජනවාරි මාසයේදී පත් කිරීමටද තීන්දු කර තිබේ.

236 views

20 Comments to “තානාපතිවරුන් 30ක් ධුරයෙන් නෙරපයි… වහා ලංකාවට කැදවයි..”

 1. D.Nimal says:

  Most important issue is that New Foreign Policies has to be darted ongoing current govt elected by Mandate of People of Islanders of Gotabiay Rajapakesa as President of SL.
  The mandate has reflected people’s line of thinking.We are in center of Asian Continental.Power of strategies has shifted new ERA it has moving towards Eastern Asian countries played decisive role in every sphere of life of Globe.our FP has taken into account .

 2. Upul says:

  This is the same old fashion of replacing to support the current party members. These appointments should be basically done on merit, and change of Govt. should not be a criteria for new appointments.

 3. D.Nimal says:

  We agreed that call on all Ambassador back to base.It is quite most moderated policies of looking New Mandate not that political appointed new persons. The aim not only to be replacement purposed only.
  But to reemerging of new Globe policies has to educated Ambassadors also important.You have to have New deliberation and consensus of foreign -policies also important .
  This a working knowledge ongoing situation need to redress by New SET of politics in globally.

 4. D.Nimal says:

  We agreed that call on all Ambassador back to base.It is quite most moderated policies of looking New Mandate not that confined political appointed new persons. The aim is not only to be replacement person on that purposed only. We have to have board policies of vision of Global new balance of power and its changes take into accounts.An emerging nations are played critical role in Asia civilizations. It is different from western role of politic in Globally.
  But to reemerging of new Globe policies has to educated to Ambassadors,it is also important.You have to have New deliberation and consensus of foreign -policies also important ….where is that Sri lanka stand !@
  This a working knowledge base ongoing situation need to redress by New SET of politics in globally….New govt led by GR & MR.

Main News