තැන තැන පූචානම් කතා විතරයි.. අපදා සහනවලට මන්ත‍්‍රී වැටුප පරිත්‍යග කර ඇත්තේ එකම එක මන්ත‍්‍රීයි..

June 3, 2017 at 12:00 pm | lanka C news
තැන තැන පූචානම් කතා විතරයි.. අපදා සහනවලට මන්ත‍්‍රී වැටුප පරිත්‍යග කර ඇත්තේ එකම එක මන්ත‍්‍රීයි..

ගං වතුර හා නායයාම් නිසා ඇති වූ ආපදා තත්වය නිසා පීඩාවට පත්වූවන්ට සහන ලබා දීමට තම මන්ත‍්‍රී වැටුප පරිත්‍යග ගරන බවට පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරුන් බොහෝ පිරිසක් මාධ්‍ය හමුවේ පසුගිය දිනවල ප‍්‍රකාශ කරනු පෙනින.

නමුත් ඒ සදහා වූ නිසි ක‍්‍රමවේදය අනුගමනය කරමින් පාර්ලිමේන්තු මහ ලේකම් හෝ පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යංශය දැනුවත් කර ඇත්තේ එකම එක් පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රීවරයෙක් පමණි.

කතානායක කරු ජයසුරිය මහතා පමණක් සිය මන්ත‍්‍රී වැටුප රජයේ සහන වැඩපිලිවෙල සදහා පරිත්‍යාග කරන ලෙස නිසි ක‍්‍රමවේදය අනුව දන්වා ඇත.

16 views