තැන තැන විරෝධතා බෑ.. විරෝධතාකරුවන්ට වෙනම ස්ථානයක් වෙන් කර දෙයි..

February 5, 2020 at 4:40 pm | lanka C news
තැන තැන විරෝධතා බෑ.. විරෝධතාකරුවන්ට වෙනම ස්ථානයක් වෙන් කර දෙයි..

විරෝධතාකරුවන්ට උද්ඝෝෂණය සිදු කිරීම සඳහා ස්ථානයක් කොළඹ නගරයේ ස්ථානයක් වෙන්කර තිබේ.

ගාලු මුවදොර පිටිය ආසන්න ස්ථානයක මෙම ස්ථානයේ පුවරුවක් සවිකරමින් වෙන්කර ඇත.

උද්ඝෝෂණකරුවන්ට වෙනම ස්ථාන නම් කිරීම පසුගිය රජය සමයේ යෝජනා ඉදිරිපත් කර සම්මත කරගන්නා ලද්දකි.

373 views
Main News