තැලසීමියා රෝගී දරුවන් සදහා නාවික හමුදාවෙන් නික්ෂේපන යන්ත්‍ර 300 ක්…

May 11, 2017 at 2:06 am | lanka C news
තැලසීමියා රෝගී දරුවන් සදහා නාවික හමුදාවෙන් නික්ෂේපන යන්ත්‍ර 300 ක්…

ලියාපදිංචි වී සිටින තැලසීමියා රෝගීන් 3500 ක් සදහා ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් නිෂ්පාදනය කරන නික්ෂේපන යන්ත්‍ර 300 ක් තැලසීමියා දරුවන්ට ඛෙදාදීම මහනුවර මහ රෝහලේ දී පසුගියදා සිදු කෙරිනි.

එහිදී අදහස් දැක්වු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යවරයා,

“තැලසීමියා රෝගීන් සදහා අවශ්‍ය නික්ෂේපන යන්ත්‍ර ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විසින් නිෂ්පාදනය කරනවා. මෙම යන්ත්‍රයක් මීට පෙර විදේශීය රටකින් ආනයනය කළේ රුපියල් 75,000 කටයි. නමුත් නාවික හමුදාව එම යන්ත්‍රය ලබාදෙන්නේ රුපියල් 5000 කටයි. ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව නිෂ්පාදනය කරන මෙම යන්ත්‍රය ගුණාත්මකභාවයෙන් තොර බවට ශල්‍ය උපකරණ ආනයන සමාගම් චෝදනා කළා. එම යන්ත්‍ර ගුණාත්මකභාවයෙන් යුක්ත බවට සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය තහවුරු කිරීමෙන් පසු තැලසීමියා රෝගීන් ඒවා ලබා ගත්තා. විදේශීය රටවලින් ගෙනවිත් රට දියුණු කරන්න බැහැ. විදේශීය උපකරණයට වඩා නාවික හමුදාව සකස් කරන උපකරණය හොදයි. අධ්‍යාපනයේ විශිෂ්ඨත්වය එයයි. යුද්ධය අවසන් කිරීමෙි දී ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව විශිෂ්ඨ සේවාවක් ඉටු කළා. එල්.ටි.ටි.ඊ අවි නැවි මුහුදේ දී විනාශ කළා.

ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව වකුගඩු රෝගීන් සදහා අවශ්‍ය ජල පෙරණ යන්ත්‍රත් නිෂ්පාදනය කරනවා. එම ජල පෙරණ යන්ත්‍ර නාවික හමුදාවෙන් මිලදී ගැනීම සදහා වැය වන්නේ රුපියල් මිලියන 10 ක්. විදේශීය රටවලින් එම යන්ත්‍රයක් මිලදී ගැනීමෙි දී රුපියල් මිලියන 2000 ක් වැය වෙනවා. හදුනා නොගත් වකුගඩු රෝගයට ගොදුරු වූවන් සදහා පිරිසිදු ජලය ලබාදීමට එම යන්ත්‍ර අවශ්‍යයි. එක යන්ත්‍රයක් නාවික හමුදාව ලබාදෙන්නේ රුපියල් 25,000 කටයි. නමුත් විදේශීය රටකින් එම යන්ත්‍ර ගෙනඒමෙි දී එක් යන්ත්‍රයක් සදහා රුපියල් ලක්ෂ 03 ක් වැය වෙනවා.”

මාධ්‍ය ඒකකය
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යංශය

42 views
Main News