තිලාපි මත්ස්‍යය පැටවුන් දහ හතරදාහසක් වතු පොකුණු ජලාශවලට මුදා හැරේ…

September 20, 2018 at 2:05 am | lanka C news
තිලාපි මත්ස්‍යය පැටවුන් දහ හතරදාහසක් වතු පොකුණු ජලාශවලට මුදා හැරේ…

වතුකරයේ ජනතාවගේ පෝෂණ තත්ත්වය ඉහල දැමිම සදහා ජාතික ජලජ ජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරිය මගින් වතුකරයේ ජලාශවලට මත්ස්‍යය පැටවුන් මුදා හැරිමේ ව්‍යාපෘතිය යටතේ තවත් මත්ස්‍යය පැටවුන් දහ හතරදහසක් මුදා හරිනු ලැබුවා.

වතු ජලාශ ආශ්‍රිතව මත්ස්‍යය වගාව ප්‍රවර්ධනය කිරිම අරමුණින් හා වතු ආශ්‍රිතව සිටින ළමුන්ගේ සහ වතු කම්කරුන්ගේ පෝෂණ තත්ත්වය ඉහල දැමිම සදහා වටවල කැරොලයිනා  වතු යායේ පොකුණු  ජලාශයට තිලාපි මත්ස්‍ය පැටවුන් දහ හතරදහසක් මුදා හැරිම ජතික ජලජ ජිවි වගා අධිකාරියේ නුවරඑලිය කාර්යයාලයේ නිලධාරින් විසින්  එම වතුයායේදි සිදු කලා.

ජාතික ජලජ ජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ පාලනය වන දඹුල්ල මත්ස්‍ය අබිජනන මධ්‍යස්ථානයේ අභිජනනය කරන ලද තිලාපි මත්ස්‍ය පැටවුනුයි මෙසේ එම ජලාශයට මුදා හැරුණේ.

මෙසේ ජලාශයට මුදා හැරි  මත්ස්‍යය පැටවුන් මාස 6 ක කාලයක් තුල කිලෝ 1 ½   ත්, 2 ක් අතර ප්‍රමාණයකට වැඩෙන බව ජතික ජලජ ජිවි වගා සංවර්ධන අධිකාරියේ නුවරඑලිය දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශිය  කලමණාකරු  චන්දන ජගත් කුමාර මහතා කියා සිටියි.

මෙම ජලාශයේ මත්ස්‍ය අස්වැන්න එම වතුයායේ වතු කම්කරුවන්ට ලබා දිමටද නියමිතය.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

900 views
Main News