තිස්ස ජනනායකගෙන් මැටි ඇමතිවරුන්ට හා ගොබ්බයන්ට ලිපියක්.. ජනතාව ගොනාට අන්දන්න එපා යයි කියයි..

February 25, 2021 at 1:20 pm | lanka C news
තිස්ස ජනනායකගෙන් මැටි ඇමතිවරුන්ට හා ගොබ්බයන්ට ලිපියක්.. ජනතාව ගොනාට අන්දන්න එපා යයි කියයි..

මුතුරාජවෙල පරිසර පද්ධතිය නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට පැවරීම සම්බන්ධයෙන් ප්‍රවීණ උපකාරක පන්ති දේශක තිස්ස ජනනායක මහතා විසින් තම සමාජ ගිණුමේ විශේෂ සටහනක් තබා ඇත.

එකී තීරණයට තම විරෝධය පළ කරමින් ඔහු පවා තබා ඇති සටහන මෙසේය.

54,972 views
Main News