තීරණාත්මක මධ්‍යම කාරක සභාවට පැය 48යි.. ආණ්ඩුවේ ඉන්නවාද යනවාද විමසන ඡන්දයක්..

May 15, 2018 at 6:48 pm | lanka C news
තීරණාත්මක මධ්‍යම කාරක සභාවට පැය 48යි.. ආණ්ඩුවේ ඉන්නවාද යනවාද විමසන ඡන්දයක්..

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්‍ෂ ජාතික ආණ්ඩුව තුළ තවදුරටත් කටයුතු කරන්නේ ද යන්න සම්බන්ධයෙන් අනිද්දා දිනයේ පැවැත්වෙන මධ්‍යම කාරක සභාවේදී තීන්දුවක් ගැනීමට නියමිතය.

ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වූ 16 දෙනා සදහන් කරන්නේ ජාතික ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් විය යුතු බව වුවත් ඇමති ධුර දරන පිරිස පවසන්නේ තව දුරටත් ආණ්ඩුවේ රැුදී සිටිය යුතු බවයි.

මේ තත්වය මත 17 වැනිදා ජනාධිපති කිල නිවසේදී පැවැත්වීමට නියමිත මෙම මධ්‍යම කාරක සභා රැුස්වීම ඉතා තීරණාත්මක වනු ඇති බවද පැවසෙයි.

ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වීම සම්බන්ධයෙන් වන යෝජනාව ගැන එම මද්‍යම කාරක සභාවේදී ඡන්ද විමසීමක්ද පැවැත්වෙනු ඇති අතර යෝජනා 15ක පමණ ලිපියක් 16 දෙනාගේ කණ්ඩායම විසින් ජනාධිපතිවරයා වෙත ලබා දීමට නියමිතය.

47 views