තොණ්ඩමන් පින් පතා දානයක් දෙයි..

June 30, 2020 at 2:11 am | lanka C news
තොණ්ඩමන් පින් පතා දානයක් දෙයි..

ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ හිටපු නායක සහ හිටපු අමාත්‍යය දිවන්ගත ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතාට පින් පතා ධර්ම දේශනාවක් සහ මහ සංඝරත්නය විෂයෙහි දානමය පින් කමක් (29) දින හැටන් කොටගල ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රස් පදනම් කාර්යයාලයේදි සිදු කලහ .

ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ මහ ලේකම් හිටපු අමාත්‍යය ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතාගේ පුත් ජිවන් තොණ්ඩමන් මහතා සහ පවුලේ සමාජිකයන් විසින් මෙම දානමය පින්කම සංවිධානය කර තිබුණි.

(28) දින රාත්‍රි ධර්ම දේශනාවක් පවත්වා හැටන් නිග්‍රෝධාරාම විහාරස්ථනයේ විහාරාධිපති මධ්‍යම පලාත් ප්‍රධාන සංඝ නායක ශ්‍රාස්ත්‍රපති මහගම විමල හිමියන්ගේ ප්‍රධාන කොටගත් මහ සංඝ රත්නයේ තිස්නමක් විෂයෙහි දානමය පින්කමක් (29) දින පවත්වනු ලැබුහ.

මෙම අවස්තාවට ලංකා කම්කරු කොන්ග්‍රසයේ ජෙෂ්ඨ නායකයින් ඇතුළු ප්‍රදේශවාසින් විශාල පිරිසක් සහභාගි වි සිටිහ.

දිවන්ගත තොණ්ඩමන් මහතාට පින් අනුමෝදනම් කරමින් හින්දු චාරිත්‍රානුකුලව ආගමික වතාවන් පසුගිය දා තොණ්ඩමන් පදනම් පරිශ්‍රයේදි පවත්වනු ලැබුහ.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

5,405 Viewers

2 Comments to “තොණ්ඩමන් පින් පතා දානයක් දෙයි..”

  1. Manel says:

    We all must appreciate it.

Leave a Comment

Main News