ත‍්‍රිරෝද පැදවීමට බලපත් අවුරුදු 35ට වැඩි අයට පමණයි..

May 24, 2017 at 8:02 am | lanka C news
ත‍්‍රිරෝද පැදවීමට බලපත් අවුරුදු 35ට වැඩි අයට පමණයි..

රථ පැදවීම සදහා බලපත් ලබාදෙන වයස් සීමාව අවුරුදු 35 දක්වා ඉවල නැංවීමට ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශය තීරණය කර ඇත.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී ත‍්‍රිරෝද රථ පැදවීමේ බලපත් නිකුත් කෙරෙන්නේ එම වයස් සීමාවෙන් ඉහල පුද්ගලයින්ටයි.

මෙම තීරණය ගෙන ඇත්තේ ත්‍රිරෝද රථවලින් සිදුවන අනතුරු සංඛ්‍යාව ඉහළ මට්ටමක පැවතීම සලකා බලමිනි.

75 views

14 Comments to “ත‍්‍රිරෝද පැදවීමට බලපත් අවුරුදු 35ට වැඩි අයට පමණයි..”

  1. j m AMAL JAYKODY says:

    very good decision .lot of young people not coming to jobs because of this destroy their future.some people leaving the job to drive three wheel

Main News