ත‍්‍රීවීල් වෙනුවට විදුලි කාර්.. 50%ක බදු සහනයක්..

November 10, 2016 at 4:25 pm | lanka C news
ත‍්‍රීවීල් වෙනුවට විදුලි කාර්.. 50%ක බදු සහනයක්..

ත්‍රි වීල් රථ වෙනුවට විදුලි කාර් ආනයනය කිරීම දිරිගැන්වීමටත් විදුලි කාර් 1000ක් ආනයන කලහොත් 50% පොලී සහනයක් ලබාදීමටත් 2017 වසර සදහා වූ අයවැයෙන් යෝජනා කරයි.

104 views
Main News