දකුණු අධිවේගය බදුල්ලට දිගු කරයි..

November 10, 2016 at 4:40 pm | lanka C news
දකුණු අධිවේගය බදුල්ලට දිගු කරයි..

දකුණු අධිවේගී මාර්ගය බදුල්ල තෙක් දීර්ඝ කිරීමට 2017 වසර සදහා වූ අයවැයෙන් යෝජනා කරයි.

2017 වසරේදී රුවන්පුර හා මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ආරම්භ කිරීමට ද යෝජනා කර ඇත.

33 views
Main News