දකුණු අධිවේගය වැසි මීදුමෙන් වැසේ.. සියළු වාහන ප‍්‍රධාන ලාම්පු දල්වන්නැයි උපදෙස්..

October 19, 2016 at 11:20 am | lanka C news
දකුණු අධිවේගය වැසි මීදුමෙන් වැසේ.. සියළු වාහන ප‍්‍රධාන ලාම්පු දල්වන්නැයි උපදෙස්..

දක්‍ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය ඔස්සේ ධාවනය කරන සියළු රථ වාහනවල ප‍්‍රධාන ලාම්පු දල්වා ධාවනය කරන ලෙස මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරිය රියදුරන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී.

ඊට බලපා ඇති අධික වර්ෂාව හා මීදුම නිසා මෙම පියවර ගන්නා ලෙසද ඉල්ලන අධිකාරිය මාර්ගය ලිස්සන සුළු නිසා ප‍්‍රවේශමෙන් රිය පදනවන්නැයිද ඉල්ලයි.

35 views

2 Comments to “දකුණු අධිවේගය වැසි මීදුමෙන් වැසේ.. සියළු වාහන ප‍්‍රධාන ලාම්පු දල්වන්නැයි උපදෙස්..”

  1. aniwa says:

    not many drivers in sri lanka have common sense. they rarely slow down when the road is wet, they think you have to cruise above 100 no matter what. so don’t expect them to turn the fog lights on when required. be safe guys with your families.

  2. minimuthu says:

    Very true Because there are only two occupations in Sri Lanka , without educational qualifications. they are 1). To be elect as a member of parliament and 2). to be a driver. So how can someone expect a country to prosper?