දකුණේ මහා නායකයා මහ පොලොවන් මතුවේ.. ගිරුවායේ කුමාරයා ආපදා ජන දුක නිවන ජන සටනේ..

June 5, 2017 at 11:24 pm | lanka C news
දකුණේ මහා නායකයා මහ පොලොවන් මතුවේ.. ගිරුවායේ කුමාරයා ආපදා ජන දුක නිවන ජන සටනේ..

පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී නාමල් රාජපක්‍ෂද මෙරටට බලපෑ අපදා තත්වයේදී අසරණ වූ ජනාවට උපකාර කිරීමට පෙරට ආ මහජන නියෝජිකයෙකි.

මෙම පින්තූර පෙල මන්ත‍්‍රීවරයා ඇතුළු පිරිසක් විසින් කටුයන ප‍්‍රදේශයේ නිවාසයක් අහිමි වූවෙකුට නිවසක් සාදාදීම ආරම්භ කරන අවස්ථාවකි. 

126 views
Main News