දවල්ට පැය 1.45ක් විදුලිය කපන කාලසටහන මෙන්න.. රාත‍්‍රියට පැයක්..

August 19, 2020 at 12:02 am | lanka C news
දවල්ට පැය 1.45ක් විදුලිය කපන කාලසටහන මෙන්න.. රාත‍්‍රියට පැයක්..

දැනට ක්‍රියාත්මක වී ඇති රාත්‍රී කාලයේ දී විදුලි කප්පාදුව අවශ්‍ය වුවහොත් දිවා කාලයේදීද ක්‍රියාත්මක කිරීමට විදුබල මණ්ඩලය සූදානමින් සිටියි.

මේ අනුව දිවා කාලයේදී ද විදුලිය සිඳලන අදහස් කරන වේලාවන් විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

රට කලාප හතරකට බෙදා පැයකුත් විනාඩි 45ක කාලයක් මෙසේ දිවා කාලයේදී විදුලිය සිදලීමට අදහස් කර සිටී.

නොරොච්චෝල බලාගාරය නිසි ලෙස ක්‍රියාත්මක වන තෙක් මෙම විදුලි කප්පාදුව දින හතරක පමණ කාලයක් එසේ ක්‍රියාත්මක වෙයි.

විදුලි බල මණ්ඩලය විසින් නිකුත් කර ඇති විදුලිය සිදලන කාලසටහන මෙසේය.

67,447 views
Main News