දහම් සිරිසේන හරහා ජනාධිපති මෛත්‍රීට පගාව දීමට සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ඩොලර් මිලියන 20ක් අල්ලස් ඉල්ලා මිලියනයක් අත්තිකාරම් අරන්..?

April 23, 2017 at 10:58 pm | lanka C news
දහම් සිරිසේන හරහා ජනාධිපති මෛත්‍රීට පගාව දීමට සම්බන්ධීකරණ ලේකම් ඩොලර් මිලියන 20ක් අල්ලස් ඉල්ලා මිලියනයක් අත්තිකාරම් අරන්..?

දිවයිනේ පලාත් පාලන ආයතනයන් සඳහා විදී ලාම්පු සවි කිරීමෙදි දැනට භාවිතා කරන අධික විදුලිය වැය වන වීදි ලාම්පු වෙනුවට LED විදුලි පිරිමැස්ම සහිත ව්‍යාපතියක් සඳහා අවශ්‍ය ඇනවුම් ලබාදීමට අවශ්‍ය ආණ්ඩුවේ අනුමැතිය ලබාදීමට ඩොලර් මිලියන 20 ක (රුපියල් මිලියන 3000ක්) අල්ලසක් එක්තරා සමාගමකින් ඉල්ලා ඇති බව එජාප හිතවාදී වෙබ් අඩවියකින් චෝදනා කරයි.

ජනපති පුත් දහම් සිරිසේන හරහා ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාට ලබා දිය යුතු යැයි කියා ජනාධිපතිගේ ලේකම්වරයෙකු වන මියුරු භාෂිත ලියනගේ විසින් ඩොලර් මිලියන 20 ක අල්ලසක් එක්තරා සමාගමකින් ඉල්ලා ඉන් අත්තිකාරම් ලෙස ඩොලර් මිලියනයක් ගත් බවත් වාර්තා කොට ඇත.

පුවත මෙතනින්

44 views
Main News