දහයියා විදුලි බලාගාරයට එරෙහිව පාර වසා විරෝධතා…

October 13, 2018 at 2:09 am | lanka C news
දහයියා විදුලි බලාගාරයට එරෙහිව පාර වසා විරෝධතා…

ඇඹිලිපිටිය පනාමුර බන්ඩොක්කයාය  ප්‍රදේශයේ දැව විදුලිබලාගාරයේ පිටවන අපද්‍රව්‍ය හේතුවෙන් ‍ප්‍රදේශයේ දැඩි පරිසර හානියක් සිදුවන බව පවසමින් මේ හේතුවෙන් තමන්ගේ දෛනික කටයුතු කරගැනීමට පවා  නොහැකි තත්වයක් උදා වී ඇති බැවින් බලාගාරයේ කටුයුතු නතර කරන ලෙස ඉල්ලමින්  බන්ඩොක්කයාය ප්‍රදේශවාසීන්  ඇඹිලිපිටිය කොලොන්න මිද්දෙණිය ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර කරමින් විරෝධතාවක්  සිදුකලහ.

දැව දහයි සහ ලීකුඩු භාවිතා කරමින් පනාමුර බන්ඩොක්කයාය ප්‍රදේශයේ පසුගිය මැයි මාසයේ සිට දිනකය මෙගා වොට් එකක් නිස්පාදනය සදහා ආරම්භ කළ විදුලි බලාගාරයේ දුම් අලු  කිලෝ මිටර් ගනන්  දුර හමා යන බවත් අප ජලය දිනපතා රාත්‍රී කාලයේ හුලංදා ඔයට මුදා හරින බවත් බලාගාරයෙන් අධික ශබ්දයක් පිටවන බවින් විරෝදතා කරුවන පවසන්නේ තම දරුවන්ට දැඩි හානිකර බවත් දිනපතා  දරුවන් රෝගී වන බවයි

වැඩිහියන්ගේ පවා සම කැසීම්  ඇතිවන බවත් ඇඳුමක් හොදා වෙලා ගැනීමට නොහැකි බවින් බලාගාරයේ විදුලිය නිෂ්පාදනය කටයුතු නතර කරන ලෙස ඉල්ලා සිටියි.

විරෝධතාකරුවන් බන්ඩොක්කයාය ප්‍රජාවට පෙරවරු 9ට පමන  එකතු වී විරෝධතාවය ආරම්භ කර ඇඹිලිපිටිය කොලොන්න මිද්දෙනිය ප්‍රධාන මාර්ගයට පැමිණ පැයක පමණ  පැයක පමණ  විරොධතාවට  පැවැත්වීනේ පසුව ප්‍රධාන මාර්ගය අවහිර කරමින් විරෝධතා දැක්වීම හේතුවෙන් විශාල වාහන තදබදයක් ද දක්නට ලැබිණ

පසුව එම ස්ථානයට පැමිණි ඇඹිලිපිටිය ප්‍රා සභාවේ උප සභාපති සුරන්ත වීරසිංහ මහතා විරෝධතාකරුවන් සමග සාකච්ඡාවක් කිරීමෙන් පසුව  නැවත පරිසර අධ්‍යයන වාර්තාවක් ලබාගන්නා තුරු  බලාගාරයේ කටයුතු තාවකාලිකව නතර කරන බව පවසීමත් සමඟ විරෝධතාකරුවන් විරෝධය නතර කිරීමට එකඟ වූ අතර බලාගාරයේන් ගමට දැඩි හානියක් සිදුවන බැවින්  උප සභාපතිවරයාට ද මේ ගැටලුව නිරාකරණය කර  ගන්නා තුරු තමන් සමග ඉන්නා ලෙස ඔවුන් ඉල්ලා සිටියහ.

– ජයන්ත නානායක්කාර

34 views