දෑ හිතකාමී මහා ජන සන්නිපාතයෙන් ගාළු මුවදොර සහමුලින්ම පිරී ගිය වගයි..

May 1, 2017 at 3:50 pm | lanka C news
දෑ හිතකාමී මහා ජන සන්නිපාතයෙන් ගාළු මුවදොර සහමුලින්ම පිරී ගිය වගයි..

ඒකාබද්ද විපක්‍ෂය විසින් ගාළු මුවදොර පවත්වන මැයි දින රැලිය සදහා සහභාගී වූ ජනතාවගෙන් මේ වන විට ගාළු මුවදොර පිටිය සහමුලින්ම පිරී ගොස් තිබේ.

374 views
Main News