දිගට හරහට දෙශිය හා විදේශීය ණය ගනි.. ඩොලර් මිලියන 1500 ක් 15% පොලියට ගන්න යයි…

March 7, 2017 at 11:20 am | lanka C news
දිගට හරහට දෙශිය හා විදේශීය ණය ගනි.. ඩොලර් මිලියන 1500 ක් 15% පොලියට ගන්න යයි…

භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර රුපියල් වලින් වෙන්දේසි කිරීමේදී 12% වාර්ෂික පොලියට වෙළෙඳපොළ තුල අලෙවි කිරිම වෙළෙඳපොළ තුල මුදල් හිගය නිසා දුෂ්කර වී ඇති බැවින් මේ වනවිට ඇමරිකානු ඩොලර්වලින්ම බැදුම්කර ඉදිරිපත් කිරීමට මහා බැංකුව කටයුතු යොදමින් සිටී.

මේ ආකාරයෙන් ජනවාරි මාසයේදී විදේශීය සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව හරහා ඇ.ඩොලර් බිලියනයක් එනම් රුපියල් බිලියන 153 ක් ලබා ගත් අතර මේ දිනවල තවත් ඇ.ඩොලර් බිලියන එකහාමාරක් එනම් රුපියල් බිලියන 230 ක් ලබා ගැනිමට මහා බැංකුව විසින් දැන්වීමක් පලකොට ඇත.

මේසේ මුදල් ලබාගන්නේ මේ වසරේ මේ වනතෙක් භාණ්ඩාගාර බැදුම්කර වෙන්දේසි කොට ලබාගත් රුපියල් බිලියන 210 ට අමතරවයි, මෙම මස මාර්තු 09 වෙනිදා ලබා ගැනිමට නියමිත ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 1500 සඳහා පොලිය ඉතා ඉහළ මට්ටමකට යන අතර රුපියලේ අගය කඩා වැටිම හමුවේ වාර්ෂික පොලිය 15% ඉක්මවා රුපියල්වලින් ගෙවීමට සිදුවන බව ආර්ථික විශේෂඥන්ගේ මතයයි.

244 views
Main News