දිගු කාලයකින් පසු අගුරු කෝච්චිය දෙමෝදර දක්වා ධාවනය කෙරේ…

February 12, 2020 at 2:04 am | lanka C news
දිගු කාලයකින් පසු අගුරු කෝච්චිය දෙමෝදර දක්වා ධාවනය කෙරේ…

දිගු කාලයකින් පසු  ගල් අගුරු දුම්රිය කොළඹ කොටුවේ සිට දෙමෝදර දක්වා ධාවනය කෙරේ.

රටවල් 12 ක විදේශිකයන් 38 දෙනෙකු රැගෙන ගල් අගුරු දුම්රිය කොළඹ කොටුවෙන් ගමන් ආරම්භ කර ඇති අතර නානුඔය දුම්රිය ස්ථානය දක්වා ධාවනය කෙරේ.

ගල් අගුරු දුම්රිය හැටන් දුම්රිය ස්ථානයේදි නතර කර දුම්රිය එන්ජිමට අවශ්‍යය ජලය ලබා ගැනිමද සිදු කෙරිණ.

දුම්රියෙන් ගමන් ගන්නා විදේශිකයන් උඩරට දුම්රිය මාර්ගයේ සුන්දර ස්ථාන ඡායාරුපගත කරමින් දෙමෝදර දක්වා ගමන් කරන බවයි දුම්රිය දෙපාර්තුමේන්තුවේ උසස් නිලධාරියෙකු කියා සිටියේ.

ගල් අගුරු දුම්රිය හැටන් දුම්රිය ස්ථානයේ නකර කර තිබු අවස්තාවේ එය දැක බලා ගැනිමට විශාල පිරිසක් පැමිණ සිටිහ.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

407 views
Main News