දිනක වාහන හැටදහස පනී.. අදායම මිලියන 18 පනී… අධිවේගයෙන් වාර්තාවක්.. වරද මහින්දගේ..

December 25, 2016 at 10:40 am | lanka C news
දිනක වාහන හැටදහස පනී.. අදායම මිලියන 18 පනී… අධිවේගයෙන් වාර්තාවක්.. වරද මහින්දගේ..

දක්‍ෂිණ අධිවේගී මාර්ගය ඉදිකල පසු එක් දිනකදී වාර්තා කල ඉහලම ආදායම ඊයේ දිනයේ වාර්තා කර තිබේ.

මෝටර් රථ 61,874 ක් ඊයේ දිනයේ මෙම මාර්ගයේ ගමන් කර ඇති අතර ඉන් උපයා ලැබී ඇති ආදායම රුපියල් මිලියන 18.85කි.

දක්‍ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයද පසුගිය රාජපක්‍ෂ යුගයේ ඉදිකරන ලද දැවැන්ත ව්‍යාපෘතියකි.

56 views
Main News