‘දිනන ජනතාවගේ මැයි රැළිය’ වෙනුවෙන් අගමැති රනිල්ගේ යෝද කටවුට්වලින් කොළඹ ලයිට් කණු වැසී යයි..

April 28, 2017 at 3:50 pm | lanka C news
‘දිනන ජනතාවගේ මැයි රැළිය’ වෙනුවෙන් අගමැති රනිල්ගේ යෝද කටවුට්වලින් කොළඹ ලයිට් කණු වැසී යයි..

මැයි පළමුවැනිදා බොරැල්ල කැම්බල් පිටියේදී පැවැත්වීමට සංවිධාිනය කර ඇති එක්සත් ජාතික පක්‍ෂ මැයි දිනය වෙනුවෙන් සකස් කරන ලද විශාල ප‍්‍රමාණයේ ප‍්‍රචාරක පුවරු කොලඹ නගරයේ සියළු මාර්ගයන්හි ඇති විදුලි කණුවල එල්ලා ඇත.

‘දිනන ජනතාවගේ මැයි රැළිය’ ලෙස නම් කරමින් එල්ලා ඇති එම පුවරුවල අගමැති රනිල් වික‍්‍රමසිංහ මහතාගේ විශාල ප‍්‍රමාණයේ පින්තූරයක්ද වෙයි.

196 views
Main News