දිනේෂටත් මුල්‍ය අවභාවිත චෝදනා.. පරීක්‍ෂණ කඩිනම් කරයි.. ප‍්‍රශ්න කරන්න කැදවයි..

March 12, 2017 at 10:40 am | lanka C news
දිනේෂටත් මුල්‍ය අවභාවිත චෝදනා.. පරීක්‍ෂණ කඩිනම් කරයි.. ප‍්‍රශ්න කරන්න කැදවයි..

පාර්ලිමේන්තු මන්ත‍්‍රී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා ගිය රජයේ ජලාපවහන හා ජලසම්පාදන අමාත්‍ය ධුරයේ කටයුතු කරමින් සිටියදී සිදු කලේ යයි කියන රාජ්‍ය මුදල් අවභාවිතයක් සම්බන්ධයෙන් විමර්ශන කඩුනම් කර තිබේ.

මහා පරිමාන වංචා දුෂණ සොයන ජනාධිපති විශේෂ විමර්ශන ඒකකය විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශණ කරමින් ඇති අතර ඉදරි දින කිහිපයේදී දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතාගෙන් ප‍්‍රශ්න කිරීමට නියමිතය.

27 views