දිපාවලියට අය කල මුදල් දෙන්නැයි ලෙස බලකරමින් වතු කම්කරුවන් විරෝධතා..

October 24, 2019 at 2:02 am | lanka C news
දිපාවලියට අය කල මුදල් දෙන්නැයි ලෙස බලකරමින් වතු කම්කරුවන් විරෝධතා..

දිපාවලි උත්සව සමය වෙනුවෙන් වතු කම්කරුවනගේ ඉල්ලිමක් මත මාස පතා වතු කම්කරුවන්ගේ වැටුපෙන් අය කරගත් මුදල ලබාදෙන ලෙස බල කරමින් වතු කම්කරුවන් පිරිසක් වැඩ වර්ජනය කරමින් වතු පාලන අධිකාරියට එරෙහිව වතු පාලන අධිකාරියට එරෙහිව උද්ඝෝෂනයක නිරත විය.

බගවන්තලාව පොලිස් වසමට අයත් මඩොල්සිම වැවිලි සමාගම යටතේ පාලනය වන කර්කස්වොල් වතුයායේ  වතු කම්කරුවන් මෙසේ උද්ඝෝෂනයක නිරත විය.

ඉකුත් වසරේ නොවැම්බර් මාසයේ මෙමස දක්වා මාස 11 කාලයක් මාසිකව තම වැටුපෙන් රු 1000/= සහ 2000/= බැගින් වතු පාලන අධිකාරිය අය කරගත් බවත්, එම මුදල දිපාවලි උත්සව සමය වෙනුවෙන් සැම වසරකම තමන් යලිත් ලබා ගන්නා බව උද්ඝෝෂයේ නියැලි වතු කම්කරුවන් කියා සිටියහ.

මාස  11 තිස්සේ අයකරගත් මුදලින් මාස 10 මුදලක් පමණක් යලිත් ලබාදෙන බවත්, තවත් මාසයක අය කරගත් මුදල් සම්බන්ධව තමන් සතුව තිබු අදාලා ලිපි ලේකන අස්ථාන ගත වි ඇති නිසා එම මුදල පසුව ලබාදෙන බවටත් වතු පාලන අධිකාරිය මගින් වතු කම්කරුන්ට දැනුම් දි ඇත.

උද්ඝෝෂනයේ නියැලි වතු කම්කරුවන් කියා සිටියේ තමන්ගෙන් මාස 11 තිස්සේ අය කරගත් මුළු මුදලම එකවර ලබාදෙන තෙක් වතුපාලන අධිකාරිය ලබාදෙන  බවට පොරොන්දු වු  මාස 10 මුදලක පමණක් තමන් ලබා ගැනිමට අකමැති බවත්, තමන්ගෙන් අය කර ගත් මුළුමු දලම ලබාදෙන තෙක් තමන් වැඩ වර්ජනයක නිරතව සිටින බවයි.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

135 views