දිමුත් කරුණාරත්න ක‍්‍රිකට් ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී ශ‍්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වයට පත් කෙරේ..

April 17, 2019 at 7:24 pm | lanka C news
දිමුත් කරුණාරත්න ක‍්‍රිකට් ලෝක කුසලාන තරගාවලියේදී ශ‍්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වයට පත් කෙරේ..

ක‍්‍රීකට් ලෝක කුසලාන තරගාවලිය සදහා සහභාගී වන ශ‍්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකත්වය දිමුත් කරුණාරත්නට පවරා තිබේ.

2019 ක‍්‍රිකට් ලෝක කුසලාන තරගාවලිය එන මැයි මාසයේදී එංගලන්තයේදී පැවැත්වෙයි.

175 views
Main News