දියවන්නාව පිටාර ගලයි.. පාර්ලිමේන්තුව ගංවතුරට යටවෙන්න ආසන්නයි.. හමුදාව වැලි කොට්ට වැටි ගහයි..[Photo]

October 7, 2018 at 10:39 pm | lanka C news
දියවන්නාව පිටාර ගලයි.. පාර්ලිමේන්තුව ගංවතුරට යටවෙන්න ආසන්නයි.. හමුදාව වැලි කොට්ට වැටි ගහයි..[Photo]

ඇද හැලෙන අධික වර්ෂාව හේතුවෙන් දියවන්නා ඔයේ ජල මට්ටම ඉහල යමෙන් පාර්ලිමේන්තු පාර්ලිමේන්තු හදිසි ගංවතුර අවදානමක් ඇතිව තිබේ.

යුද හමුදාව වහා මැදිහත් වී වැලිකොට්ට දමා ජලය තව දුරටත් ඇතුළු වීම අවහිර කර ඇත.

වැලි කොට්ට යොදමින් පාර්ලිමේන්තු පරිශ‍්‍රයේ වැටියක් සකස් කර ඇත්තේ 12 වන ගජබා හා 4 වන ශ්‍රි ලංකා පාබල හමුදාවේ භට පිරිස් විසිනි.

133 views