දිය සිදුන දේවහුව වැවෙන් අත් බොම්බ දෙකක් මතුවේ…

August 17, 2019 at 8:02 am | lanka C news
දිය සිදුන දේවහුව වැවෙන් අත් බොම්බ දෙකක් මතුවේ…

දේවහුව වැවෙ දීවර කටයුතුවල නිරතවු දීවරයින්ට බොතලයක දමා තිබු ජිව අත්බොම්බ දෙකක් හමුවි ඇතැයි ගලෙවෙල පොලිසිය කියයි.

මෙම අත් බෝම්බ කවුරුන් කුමණ අරමුණකින් ගෙන ආවාදැයි යන්න පිලිබදව ගලේවෙල පොලිසිය පරික්ෂණ පවත්වන අතර යුධහමුදා බෝම්බ නිශ්ක්‍රිය අංශයේ නිලධාරින් ගෙන්වා එම බෝම්බ නිශ්ක්‍රිය කිරිම හෝ ඉවත්කිරිම සිදුකිරිමට ට කටයුතු සිදුකරමින් පවති.

මෙම බොම්බ යම්කිසි කඩාකප්පල් කාරි ක්‍රියාවකට ගෙන විත් පසුගියදා සිදුකල සොදිසි කිරිමි නිසා ආරක්ෂාව ට වැවැට දාන්න ඇතැයි සැක සිතන බවද පැවසේ.

වැඩිදුර පරික්ෂණ ගලේවෙල පොලිසිය සිදුකරයි.

– උදයසිරි දඹුල්ල

22 views
Main News