‘දිවිනැගුම’ නැවත ‘සමෘද්ධිය’ ලෙස නම් කරයි..

October 20, 2016 at 2:08 am | lanka C news
‘දිවිනැගුම’ නැවත ‘සමෘද්ධිය’ ලෙස නම් කරයි..

වර්ෂ 2013 අංක 01 දරණ දිවිනැගුම පනතින් එතෙක් කල් “සමෘද්ධිය”ලෙස භාවිත කරන ලද යෙදුම “ දිවිනැගුම ” ලෙස කරන ලද වෙනස් වීම නැවත “සමෘද්ධිය ”ලෙස භාවිත කිරීම සඳහා කැබිනට් මණ්ඩලය අවසර දී තිබේ.

අඟහරුවාදා (18) ජනාධිපතිවරයාගේ ප්‍ර‍ධානත්වයෙන් පැවැති කැබිනට් මණ්ඩල රැස්වීමේදී මෙම තීරණය ලබා දුන් බව කැබිනට් මණ්ඩල තීරණ දැනුම් දීමේ මාධ්‍ය හමුවේදී ප්‍ර‍කාශ විය.

සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුබසාධන අමාත්‍ය එස්.බී.දිසානායක මහතා විසින් දිවිනැගුම නැවත සමෘද්ධිය ලෙස වෙනස් කිරීමට අවසර ඉල්ලා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් යොමු කර තිබුනි.

මේ අනුව දිවිනැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ලෙස මෙතෙක් භාවිතා කළ නාමය සමෘද්ධි සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව ලෙස වෙනස් වනු ඇත.

– සංජය දසනායක

345 views
Main News