දිවිනැගුම සේවකයන්ට ස්ථිර පත්වීම්…

December 2, 2016 at 2:06 am | lanka C news
දිවිනැගුම සේවකයන්ට ස්ථිර පත්වීම්…

දිවිනැගුම දෙපාර්තමේන්තු සේවකයන් හට මෙතෙක් පැවැති නියමානුකූල පත්වීම් ලිපියක් නොලැබීමේ ගැටළුවට තිත තබමින් සමාජ සවිබල ගැන්වීම් හා සුභසාධන අමාත්‍ය එස්.බී.දිසානායක මහතා දිවිනැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුවේ ජ්‍යෙෂ්ඨ සේවිකාවන් 07 දෙනෙක් සඳහා පත්වීම් ලිපි‍ සංකේතාත්මකව පිරිනමන ලදී.

සමෘද්ධි අධිකාරිය දිවිනැගුම සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව බවට පත්කිරීමේදී එහි සේවකයන් හට ස්ථිර පත්වීම් ලිපියක් මෙතෙක් ලැබී නොතිබීම හේතුවෙන් ඔවුහු ගැටළු රාශියකට මුහුණ පා සිටි අතර පසුගිය සතියේ දී අමාත්‍ය එස්.බී දිසානායක මහතාගේ ප්‍ර‍ධානත්වයෙන් දිවිනැගුම ඒකාබද්ධ වෘත්තිකයන්ගේ සංගමය මුදල් අමාත්‍යාංශ බලධාරීන් හා පැවැති සාකච්ඡාවක දී මෙතෙක් පැවැති ගැටළු නිරාකරණය කිරීමට එකඟ වී තිබේ.

ස්ථිර පත්වීම් ලිපියක් නොලැබීම හේතුවෙන් 25 දහසකට අධික දිවිනැගුම සේවකයින් හට විශ්‍රාම වැටුප් ලබා ගැනීමේ ගැටළුව, වැන්දඹු අනත් දරු අරමුදල් ලබා ගැනීමේ ගැටළුව, සේවක අර්ථසාධක අරමුදල් ලබා ගැනීමේ ගැටළුව වැනි ගැටළු රාශියක් ඇති වී තිබුනි.

– සංජය දසනායක

39 views
Main News