දිවුරුම් දීමෙන් පසු රාජ්‍ය ඇමති තිදෙනෙක් ජනපති සමග සමූහ ඡයාරූපයට නෑ..

August 13, 2020 at 9:20 am | lanka C news
දිවුරුම් දීමෙන් පසු රාජ්‍ය ඇමති තිදෙනෙක් ජනපති සමග සමූහ ඡයාරූපයට නෑ..

ඊයේ මහනුවර මඟුල් මඩුවේදී පැවති ඇමති මණ්ඩලයේ දිවුරුම් දීමේ අවස්ථාවෙන් පසු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සඟ සමූහ ඡායාරූපයකට පෙනී සිටීමේ අවස්ථාව සඳහා රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් තිදෙනකු සහභාගි නොවී ය.

ලොහාන් රත්වත්තේ, විමලවීර දිසානායක, ප‍්‍රියංකර ජයරත්න යන රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් මෙසේ සමූහ ඡායාරූපයට පෙනී නොසිටියේය.

තමන් හදිසි අවස්ථාවක් සඳහා එම ස්ථානයෙන් පිටව ගිය බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය විමලවීර දිසානායක මහතා සඳහන් කළේය.

රාජ්‍ය ඇමති ප්‍රියංකර මහතා සඳහන් කළේ තමන් එම අවස්ථාවේ ආසන්නයේ සිටියද සන්නිවේදන ගැටලුවක් මත සමූහ ඡායාරූපයට පෙනී සිටීමේ අවස්ථාව මඟ හැරුණු බවයි.

96,502 views
Main News