දීපා එදිරිසිංහ ඉල්ලා ETI තැන්පතුකරුවෝ කොළඹ නගර සභාවට කඩා පනිති.. වොඩ් පෙදෙස උණුසුම්..

September 27, 2018 at 12:00 pm | lanka C news
දීපා එදිරිසිංහ ඉල්ලා ETI තැන්පතුකරුවෝ කොළඹ නගර සභාවට කඩා පනිති.. වොඩ් පෙදෙස උණුසුම්..

කොළඹ වෝඩ් පෙදෙස සහ නගර ශාලාව ඉදිරියේ දැඩි වාහන තද බදයක් ඇතිව තිබේ.

ඊ.ටී.අයි. ආයතනයේ මුදල් තැන්පත් කරුවන් පිරිස විසින් සිද කරන විරෝධතාවක් හේතුවේන් මෙම තදබදය හටගෙන ඇත.

මේ අතර විරෝධතාකරුවන් පිරිසක් කොළඹ මහ නගර සභා රැස්වීම පැවැත්වෙන ස්ථානයටද පැමිණ විරෝධතා ආරම්භ කර ඇත.

කොළඹ නාගරික මන්ත‍්‍රිනායක ලෙස කටයුතු කරන දීපා එදිරිසිංහ මහත්මිය අද දිනයේ රැස්වීමට සහභාගී වී සිටන අතර ඇය ලබාදෙන්නැයි විරෝදතාකරුවන් ඉල්ලා සිටී.

මේ හේතුවෙන් එහි ඇතිව තිබෙන්නේ උණුසුම් තත්වයකි.

30 views
Main News