දුම්රියත් ඈවරයි.. පුද්ගලික අංශයට විකුණා දමන්න සූදානම්..

September 26, 2016 at 8:02 am | lanka C news
දුම්රියත් ඈවරයි.. පුද්ගලික අංශයට විකුණා දමන්න සූදානම්..

වත්මන් පාලනය විසින් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව පුද්ගලික අංශයට පැවරීමට සූදානම් කරමින් ඇතැයි එහි වෘත්තීය සමිත් චෝදනා කරයි.

රජය එවන් ක්‍රියාමර්ගයක් ගැනීමට සූදානම් වුවහොත් දැවැන්ත වෘත්තීය අරගලයක් අරඹන බව දුම්රිය වෘත්තීය ඒකාබද්ධ පෙරමුණේ ලේකම් සම්පත් රාජිත මහතා නියා සිටී.

83 views
Main News