දුම්රිය වර්ජනයක් අරඹති.. ගුණරුවන් එපා කියති..

July 28, 2020 at 8:02 am | lanka C news
දුම්රිය වර්ජනයක් අරඹති.. ගුණරුවන් එපා කියති..

අද දිනයේ සිට වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කරන බව දුම්රිය වෘත්තීය සමග සමිති සඳහන් කරති.

ආචාර්ය ලලිතසිරි ගුණරුවන් මහතා දුම්රිය දෙපර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන තනතුරට පත් කිරීමට විරෝධය පළ කරමින් මෙම තීන්දුව ගන්නා බව දුම්රිය වෘත්තීය තමයි ක්‍රියාකාරකයෙකු ඉන්දික දොඩංගොඩ මහතා සඳහන් කරයි.

ආචාර්ය ලලිතසිරි ගුණරුවන් මහතා අවස්ථා ගණනාවකදීම දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව අරාජික කරන්නට මුල් වූ අයෙක් බවත් ඔහු නැවත මෙම ආයතනයට පත්කිරීමේ සූදානමක් ඇති බවක් දැනගන්නට ඇතැයි බව ඔහු පැවසීය.

මේ නිසා ඔහුගේ පත්කිරීමට විරෝධය පළ කරමින් දුම්රිය වර්ජනයක් අද දිනය ආරම්භ කරන බව කියා සිටියේය.

966 views
Main News