දුම්වැටි මිල 15%කින් ඉහල යයි.. ගොල්ඞ් ලීෆ් එකක් රැපියල් 50යි.. නව මිල ගණන් මෙන්න..

November 1, 2016 at 12:40 pm | lanka C news
දුම්වැටි මිල 15%කින් ඉහල යයි.. ගොල්ඞ් ලීෆ් එකක් රැපියල් 50යි.. නව මිල ගණන් මෙන්න..

වැට් බදු සංශෝධයනත් සමග අද දිනයේ සිට මෙරට අලෙවි කරන සියළු දුම්වැටි සදහා 15%ක වැට් බද්ද එකතු වෙයි.

ඒ අනුව ලංකා දුම්කොල සමාගම විසින් නිෂ්පාදනය කරන දුම්වැටිවල නවතම මිල ගණන් මෙසේය.

jkjkl

1,433 views
Main News