දුමින්ද ඉවතට.. නව කෘෂිකර්ම ඇමති අම්පාරෙන්..?

March 7, 2017 at 7:04 am | lanka C news
දුමින්ද ඉවතට.. නව කෘෂිකර්ම ඇමති අම්පාරෙන්..?

කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ මේ වන විට පවත්වාගෙනයන ගොඩනැගිල්ලෙන් ඉවත් කර D .G ජයසිංහ ටුවර්ස් ආයතනයට අයත් ගොඩනැගිල්ලක් වෙත ගෙනයාම මහත් ආන්දෝලනයට තුඩු දී ඇත.

මසකට රුපියල් ලක්ෂ 210 බැගින් අතිවිශාල දනස්කන්දයක් ආකාරයෙන් යොදවා ඇත .

වසරකුත් මාස 06 මේ වන විට මෙම ගොඩනැගිල්ල සදහා රුපියල් ලක්ෂ 3780ක මුදලක් ගෙවා ඇතත් මෙතෙක් අමාත්යංශය නව ගොඩනැගිල්ල වෙත මාරු කර නොමැත . මෙම මහජන මුදල් විනාශය පිළිබද මේ වන විට කැබිනට්ටුව තුල දැඩි විරොදයක් මතුව ඇත.මේ පිළිබද වගකිව යුතු ආයතන ගණනාවකට වාර්තා කර ඇත .

මසකට රුපියල් ලක්ෂ 210 බැගින් අවුරුදු 05 සදහා, මේ ගනුදෙනුව හේතුවෙන් මහජන මුදල් ලක්ෂ 12,600ක් අයතා ලෙස පරිහරණය කර ඇත.

දිගින් දිගටම එල්ල වන මහජන විරෝදය හේතුවෙන් ආණ්ඩුවේ ඒ.ජා .ප මැති ඇමතිවරු මේ පිළිබද අගමැතිවරයාට පැමිණිලි කිරිමෙන් අනතුරුව අගමැතිවරයා විසින් කරුණු පහදා දීමත් සමග ඉදිරියේදී සිදු වීමට නියමිත අමාත්යංශය මාරුවේදී කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශයේ ඇමතිවරයා මාරු කිරීමට බොහෝ ඉඩ ඇතැයිද වාර්තා වෙයි.

ඒ අනුව අම්පාර දිස්ත්රි‍ක්කය නියෝජනය කරන අයෙකුට කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය භාර දීමට ලබා දීමට ඉඩ ඇති බවද වැඩි දුරටත් වාර්තා වෙයි.

– සිල්වා

107 views
Main News