දූෂණ, අක්‍රමිකතා හෙළිවීමෙන්, ගුවන්සේවා අධිකාරිය හමුදා කඳවුරක් කරයි..

February 18, 2017 at 8:40 am | lanka C news
දූෂණ, අක්‍රමිකතා හෙළිවීමෙන්, ගුවන්සේවා අධිකාරිය හමුදා කඳවුරක් කරයි..

සිවිල් ගුවන්සේවා අධිකාරියේ දූෂණ අක්‍රමිකතා රැසක් වෙබ් අඩවි සහ සමාජ ජාලා මගින් හෙළි කිරීම ආරම්භ කිරීමත් සමග ආයතන පරිපාලනය විසින් සේවකයින්ට දැඩි පීඩනයක් එල්ල කිරීමට කටයුතු කොට ඇත.

එහිදී තමන්ගේ අංශයේ සිට රාජකාරී වෙනුවෙන් වෙනත් අංශයකට යන විට පොතක අත්සන් තබා අවසර ගෙන යා යුතු අතර යන අංශයේද අවසරය ගතයුතු බව දන්වා ඇත. එය ආයතනයේ පිටට යන විට සාධාරණ ක්‍රියාවක් වුවද ආයතනය තුළ රාජකාරී කටයුතු කිරීමේදී මෙවැනි බොලඳ ක්‍රියා තුළින් පහළ යන්නේ ආයතනයේම ඵලදායීතාවය බව අධිකාරී සේවකයින් පවසයි.

දිගින් දිගටම ගුවන්සේවා අධිකාරියේ වංචා හා දූෂණ, අක්‍රමිකතා සෙවීම සඳහා ජනාධිපති කොමිෂන් සභාව, රජයේ විගණන දෙපාර්තමේන්තුව කටයුතු කරමින් සිටීම හේතුවෙන් ඒවාට සෘජුව දායකවූ ඉහළ පරිපාලන නිලධාරීන් දැඩි අපහසුතාවයට පත්ව තිබේ. එම පීඩනය පහළ මට්ටමේ අහිංසක සේවකයින් වෙතද යොමුකිරීමට කටයුතු කිරීම අධිකාරී සේවකයින්ගේ දැඩි දෝෂ දර්ශනයට ලක්ව ඇත.

– සමීර

44 views
Main News