දෙනියාය, රත්ගම, හක්මන, කරන්දෙනිය 2/3 පන්නා පොහොට්ටුව දිනුම්.. නිල ප‍්‍රතිඵල මෙන්න..

August 6, 2020 at 4:15 pm | lanka C news
දෙනියාය, රත්ගම, හක්මන, කරන්දෙනිය 2/3 පන්නා පොහොට්ටුව දිනුම්.. නිල ප‍්‍රතිඵල මෙන්න..

දෙනියාය, රත්ගම, කරන්දෙනිය, හක්මන නිල ඡන්ද ප්‍රතිඵලය මැතිවරණ කොමිසන් සභා විසින් නිකුත් කර ඇත

එම ප්‍රතිඵල මෙසේය.

දෙනියාය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 51881
සමඟි ජන බලවේගය – 11619
ජාතික ජන බලවේගය – 4332
එක්සත් ජාතික පක්ෂය – 1783

රත්ගම

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 38904
සමඟි ජන බලවේගය – 8596
ජාතික ජන බලවේගය – 1993
එක්සත් ජාතික පක්ෂය – 1644

හක්මන

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 52245
සමඟි ජන බලවේගය – 8701
ජාතික ජන බලවේගය – 3777
එක්සත් ජාතික පක්ෂය – 936

කරන්දෙනිය

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ – 39857
සමඟි ජන බලවේගය – 7511
ජාතික ජන බලවේගය – 1881
එක්සත් ජාතික පක්ෂය – 1220

265 views
Main News