දෙමව්පියන් පැමිණ සිසුන් ආපසු නිවසට රැගෙන යති..

September 3, 2020 at 2:02 am | lanka C news
දෙමව්පියන් පැමිණ සිසුන් ආපසු නිවසට රැගෙන යති..

හැටන් කලාප අධ්‍යාපන කාර්යයාලය යටතේ පාලනය වන හැටන් බොස්කෝ විදුහලට (02) දින පැමිණි 6 ශ්‍රේණියේ සිසුන් 100 කට ආසන්න පිරිසක් ආපසු තම නිවාස වලට රැගෙන යාමට දෙමව්පියන් කටයුතු කර තිබුණි.

හැටන් බොස්කෝ විදුහලේ අවු 80 කට වඩා ඉපැරණි ගොඩනැගිල්ලේ 6 , 7 ශ්‍රේණිවල පන්ති පවත්වාගෙන යන බවත් , ඉන් 6 ශ්‍රේණියේ සිසුන් අධ්‍යාපනය ලබන ගොඩනැගිල්ලේ කොටස දැඩිව අබලන්ව පැවතිම නිසා පවතින වාර්ෂාවත් සමග සිසුන්ට අධ්‍යාපන කටයුතු සිදු කරගෙන යාමට අපහසු බව පවසමින් දෙමව්පියන් සිය දරුවන් ආපසු නිවාස කරා රැගෙන යනු ලැබුවා.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යංශයේ ප්‍රතිපාද යටතේ හැටන් බොස්කෝ විදුහලට තෙමහල් ගොඩනැගිල්ලක් අලුතින් ඉදි කර ඇති බවත් , එම ගොඩනැගිල්ල තුල 6 සහ 7 ශ්‍රේණි වල පන්ති පවත්වාගෙන යාමට හැකියාව තිබියදි විදුහල්පතිවරයා විසින් එම ශ්‍රේණිවල සිසුන් නව ගොඩනැගිල්ලට ඇතුලත් කර නොගන්නා බවයි දෙමව්පියන් චෝදනා කර සිටින්නේ.

නව ගොඩනැගිල්ල විවෘත කර  එහි අධ්‍යාපන කටයුතු ආරම්භ කරන තෙක් තම දරුවන්ව අධ්‍යාපන කටයුතු සදහා පාසලට ඒවිමෙන් වැලකි සිටිමට දෙමව්පියන් (02) දින තිරණය කරනු ලැබුහ.

හැටන් බොස්කෝ විදුහලට පැමිණි දෙමව්පියන් නව තෙමහල් ගොඩනැගිල්ල විවෘත කරන ලෙස බලකරමින් විදුහල්පතිවරයාට ලිපියක්ද භාරදෙනු ලැබුහ.

මේ සම්බන්ධයෙන් අප හැටන් බොස්කෝ විදුහලේ විදුහල්පති නරෙන්ද්‍ර ජයන්තිනාත් මහතාගෙන් අප කල විමසුමකට ඔහු කියා සිටියේ දැනට 6 , 7 ශ්‍රේණි වල සිසුන් අධ්‍යාපන ලබන ගොඩනැගිල්ල දැඩි ලෙස අබලන් වි ඇති බවත්, නව ගොඩනැගිල්ලේ ඉදි කිරිම් කටයුතු අවසන් කර තිබුණද එම ගොඩනැගිල්ල ඉදි කිරිම් භාරව සිටි කොන්ත්‍රාත්කරු විසින් ගොඩනැගිල්ල භාර දිම මෙතෙක් සිදු නොකර ඇති නිසා නව ගොඩනැගිල්ලට සිසුන් ඇතුලත් කල නොහැකි බවයි.

– හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ

8,200 views
Main News